Διεύθυνση - Τηλέφωνα

Skuba Hellas

Κατάστημα Θεσσαλονίκης

Πόντου 26 (Περιοχή Β' ΚΤΕΟ)

Τ.Κ. 54628 - Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 778400

Fax. 2310 774111

Κατάστημα Αθήνας

Λ. Νάτο και Αγ. Σοφίας, Θέση Σπιθάρι

Τ.Κ 19300 - Ασπρόπυργος - Αθήνα

Τηλ. 210 5577700

Fax. 210 5577701

Κατάστημα Κρήτης

Μάνου Κατράκη 32, Φοινικιά

ΤΚ.71500, Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ.2810299499

info@skuba.gr

e-shop: store.skuba.gr